Voortgezet Onderwijs

Voor het Voortgezet Onderwijs heeft het Rostheater het volgende aanbod.

 

Workshop theatersport

In de workshop worden de principes van de theatersport, een vorm van improviseren, uitgelegd en er wordt mee geoefend aan de hand van theatersport opdrachten. Er wordt uitleg gegeven over een theatersport wedstrijd, de teams worden geformeerd en een wedstrijd wordt gespeeld. Kernbegrippen bij theatersport zijn: vertrouwen hebben in elkaar en samnewerken; bij twijfel doen en durver; plezier maken met elkaar.

Voorstellingsanalyse

Met leerlingen wordt een voorstelling bezocht. Voorafgaand worden tekens waaruit een voorstelling is opgebouwd besproken en uitgelegd. Na de voorstelling wordt deze besproken aan de hand van een aantal tekens. Deze workshop is zeer geschikt voor leerlingen uit een cultuurklas.

Interdisciplinair project

In dit project pakken docenten uit verschillende disciplines, zoals maatschappijleer, geschiedenis, Frans, Duits of Engels gezamelijk een theaterproject aan. Uitgangspunt is een theatertekst/ voorstelling uit een bepaalde periode.  Met behulp van de verschillende vakleerkrachten wordt de betekenis van de tekst/voorstelling van vroeger en nu geanalyseerd. Scènes kunnen herschreven en gespeeld worden. Het project kan gekoppeld worden met een bezoek aan een theatervoorstelling. Ros is naast theatermaker ook historica met eerstegraads lesbevoegdheid en kan vanuit verschillende expertises het project vormgeven.