Speel je geschiedenis

"Speel je geschiedenis": een nieuwe geschiedenismethode

"Speel je geschiedenis" is een nieuwe methode om geschiedenisles te geven aan leerlingen van de basisschool. 

Motto: Van het boek naar de spelvloer, leren door doen.

Quote van  D. Platje -Robben van de Willibrordschool in Stadskanaal: "Geschiedenis komt tot leven! De kinderen vanonze school konden geschiedenis aan den lijve ondervinden. Het abstracte werd tastbaar. In een mooie lessen serie nam Anita ons mee naar verschillende perioden in de geschiedenis. De theaterlessenserie geeft - ons leerkrachten- inspiratie en houvast voor de lessen die nog gaan komen."

Flyer 'Speel je geschiedenis'Gewoon is om bij de geschiedenisles de geschreven geschiedenismethode te pakken en hiermee de leerlingen inzicht in het ontstaan van het heden te geven. De geschreven methodes wordt vaak verduidelijkt met filmpjes en opdrachten. De leerlingen lezen de teksten, bekijken de plaatjes, maken de opdrachten en proberen zo via cognitie te begrijpen wat er staat. Vaak/meestal heeft het geen verbinding met hun zelf en hun situatie en de feiten staan er vaak zonder context/verhaal. Dit maakt het erg lastig om de geschiedenis stof te onthouden.

Verhalen waarin de feiten prachtig en levendig worden beschreven staan nauwelijks in de geschiedenislesboeken beschreven. Het is vaak een opsomming van losse feiten, gericht op het leren van eindtoetsen. Lesstof is dan erg moeilijk te snappen en te onthouden. Het zijn losse feiten zonder context. 

Theaterlessen bij de geschiedenisstof, lesstofvervangend en vakoverstijgend

Bij de methode "Speel je geschiedenis"zijn theaterlessen ontwikkeld om de geschiedenislessen op een andere manier aan de leerlingen te leren. De methode is lesstof vervangend en vakoverstijgend. De vakken geschiedenis en theater worden verbonden. Via theateropdrachten verdiepen leerlingen zich in historische personages en historische gebeurtenissen op zo'n manier dat ze ervaren en voelen/zich voor kunnen stellen wat er is gebeurd. Er wordt niet alleen beroep gedaan op cognitie  maar juist op inleven en verbeelden/verplaatsen. Verhalen worden in deze methode ook gebruikt. Ze begrijpen via deze manier van leren de lesstof beter en dieper dan vanuit en lesboek. Want er is context en er wordt verbinding gemaakt met hun eigen ervaringen en voorstellingsvermogen. 

Theatervaardigheden, sociale vaardigheden, persoonlijke vaardigheden

De leerlingen ontwikkelen via deze methode ook hun theatervaardigheden en hun sociale vaardigheden. Theateroefeningen worden niet alleen ingezet als doel om de geschiedenis te begrijpen, maar zijn ook een zelfstandig leerdoel. De sociale vaardigheden worden als vanzelf ingezet/geoefend bij bijvoorbeeld het samen maken van scene's. Door de theateropdrachten gaan leerlingen ook werken aan concentratie, inzetten van emoties bij spel etc. Leerlingen werken zo ook aan hun persoonlijke ontwikkeling.

In de methode worden geschiedenis- en theaterleerlijnen met elkaar verweven. Van een individueel leerproces vanuit een boek gaan de leerlingen naar een gezamenlijk leerpoces op de werkvloer. Behalve de cognitieve kant van leerlingen worden ook de invoelende, expressieve en samenwerkende kanten aangesproken.

Methode en de werkvloer

De methode is ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten van de basisschool. De methode is ingezet op de werkvloer en de methode is uitgebreid getest en doorontwikkeld op de basisschool. 

Voor de methode 'Speel je geschiedenis' is een training voor leerkrachten ontwikkeld. De leerkrachten van de verschillende groepen krijgen in dagdelen van twee uur instructie van Anita Ros of van ervaringsdeskundige leerkracht Geke Jagt. Zij werkt op een basisschool en heeft veel ervaring met deze methode. Met haar tips en ervaring op de werkvloer, heeft ze deze methode ook mee helpen ontwikkelen. De training kan ook als onderdeel van een studiedag worden aangeboden. 

Bij de methode hoort ook spelmateriaal. Dat wordt meegenomen en uitgelegd. Leerlingen zijn blij met deze geschiedenislessen en vragen: 'wanneer gaan we weer geschiedenis doen

Kortom:

Leerlingen leren geschiedenis

Leerlingen leren theater

Leerlingen leren door doen en ervaren

Leerlingen leren door verbinding hoofd en lijf

Leerlingen leren door samenwerken in plaats van individueel uit een boek

Leerlingen leren door inzetten van verstand, lichaam, gevoel, fantasie

Leerlingen leren door vormgeven in plaats van door reproduceren

Leerlingen leren procesgericht.