CV

Anita RosAnita Ros

Mw. Drs. Anita Maria Berndina Ros
Geboren 23 april 1957 te Steenwijk
Prinsesseweg 31
9717 BB Groningen
050   312 92 42

Opleidingen

 • Atheneum-a van '69/'70 tot en met '74/'75, afgesloten met een diploma.
 • Bibliotheek en Dokumentatie Akademie, van '75/'76 tot en met '76/'77, afgesloten met het diploma assistent-bibliothecaresse.
 • Studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen, van '77/'78 tot en met november '83, afgesloten met doctoraal bul. Hoofdvak: Nieuwste Geschiedenis. Bijvakken: Culturele Antropologie, Sociaal Economische Geschiedenis en Theaterwetenschap.
 • Eerstegraads onderwijsbevoegdheid geschiedenis en staatsinrichting, behaald in '82.
 • Interviewcursus, gevolgd in '82.
 • 3- Jarige regisseurscursus, afgesloten met het Getuigschrift amateur-regisseur in '88.
 • Regisseurscursus, afgesloten met het landelijk erkend WVC certificaat amateur-toneelregisseur, '90.
 • Op grond van mijn vrijwilligerswerk met groepen volwassenen heb ik in februari '88 de verklaring van bevoegdheid basiseducatie voor het onderdeel sociale kennis en vaardigheden ontvangen.
 • Verder heb ik om mijn theaterkennis te verdiepen verscheidene cursussen op dit gebied gevolgd. O.m. bij Lucas Borkel, Ria Rottier, Frieda Pittoors en Matthijs Rühmke.
 • Op 23 april 1996 heb ik mijn vakdiploma docent drama gehaald. Dit heb ik verkregen bij de Landelijke Stichting Kwaliteitsbewaking Kunstzinnige Vorming en Amateurkunst; inspecteur was Nora Roozemond.
 • Deelname aan coachings traject teamontwikkeling in het kader van de TOP regeling voor Jeugdtheaterscholen in 2004
 • Cursus training ‘leiding geven’ door CAP, Adviseurs voor arbeid en organisatie, bij het ICO, Centrum voor Kunst en Cultuur.in 2008.  Een cursus voor leidinggevenden.

Werkervaring

Onderwijs

 • Van 13 aug. tot en met 6 sept. '84 gedoceerd aan het Wessel Gansfort college te Groningen (vervanging wegens zwangerschapsverlof).
 • Van 1 sept. tot 1 dec. '86 gedoceerd aan het Wessel Gansfortcollege te Groningen (vervanging wegens zwangerschapsverlof).
 • Van dec. '87 tot aug. '88 gedoceerd aan de RSG Kamerlingh Onnes te Groningen (vervanging wegens ziekte).
 • Aug. '90 gedoceerd aan het Kamerlingh Onnes College te Groningen (vervanging wegens ziekte).
 • Van feb. '92 tot aug. '92 gedoceerd aan het Kamerlingh Onnes College te Groningen (vervanging wegens ziekte).
 • Van sept. '82 tot '88 heb ik, op vrijwillige basis, Nederlands gegeven aan twee Chinezen.

Theater

 • Vanaf ‘83 regisseer ik. Ik heb onder meer geregisseerd bij de Groninger Amateurtheatervereniging, bij de openlucht theatergroep ‘Speelgroep Leek’ en bij diverse Rederijkerskamers.
 • Van '88 – ‘91 gaf ik aan kinderen tussen 8 en 12 jaar theaterspellessen ( o.m. cursussen bij de Stichting Sociaal Cultureel werk te Leek; spelmiddagen in Marum en Opende, cursussen in het Buurtcentrum Oranjewijk in Groningen).
 • Vanaf '89 – ’95 gaf ik theaterspellessen en workshops aan leerlingen tussen 12-18 jaar. Bijvoorbeeld bij de Scholengemeenschap ‘Oostergo’ in Dokkum, het Zernike in Groningen en bij Scholengemeenschap ‘De Rensel’ in Winschoten waar ik bij de Doe Drie Daagse de toneel- en cabaretgroep begeleid heb.
 • Van ’96 –’97 gaf ik les bij het Centrum voor Kinderkunst aan jonge kinderen.
 • Vanaf ‘95 tot ’98 gaf ik theatertraining aan volwassenen bij het Platformtheater in Groningen.
 • Ik jureer bij theaterfestivals. Ik heb o.m. gejureerd bij de Pythische Spelen in Groningen van 1989 en bij diverse eenakterfestivals.
 • Voor het GCA-blad (blad van het Gronings Centrum voor Amateurtoneel) heb ik 1 jaar lang, 1995/96 recensies over amateur-theatervoorstellingen geschreven. Sinds '92 vertel ik zelf geschreven en door mij bewerkte verhalen aan kinderen. Bv binnen het kader van een kinderboekenweek o.i.d. in bibliotheken of bij centra voor sociaal-cultureel werk en bij theatertjes.
 • Sinds '93 geef ik lezingen aan theaterverenigingen en bij het Kunstencentrum Groningen (ism de Stadsschouwburg) over dramaturgie en theatergeschiedenis.
 • Van september 1979 tot en met augustus 1981 had ik een assistentschap bij de Taakgroep Theaterwetenschap ten behoeve van de opbouw van de bibliotheek. Mijn werkzaamheden waren o.m. het archiveren van tijdschriften op het gebied van dramaturgie en mediakunde, het samenstellen van een systematische catalogus voor Theaterwetenschap en het doen van bibliografisch onderzoek en literatuuronderzoek als ondersteuning bij het voorbereiden van de colleges.
 • In 1995 heb ik mijn bedrijf ‘Het Ros theater’ opgericht. Hierin kan ik al mijn activiteiten uitvoeren. Zie het hoofdstuk ‘Ros Theater’.
 • Van 1996 tot 2001 heb ik theaterles gegeven bij het Kunstencentrum in Groningen. Ik gaf les in elementair spel, theatersport, verhalen vertellen, spelverdieping, kijken naar toneel.
 • Van 1998-2001 gewerkt als freelancer bij het ICO, Centrum voor Kunst en Cultuur in Assen als theaterdocente. Van 2001 tot nu ben ik er in vaste dienst als theaterdocente. Voor het ICO heb ik tevens in Kunstmenu’s gedaan voor het basisonderwijs en ik heb basisschoolprojecten gedaan.  Op mijn initiatief is er een Jeugdtheaterschool opgezet. Van 2001-2007 ben ik ook coördinator van de theaterafdeling geweest. Deze functie is in 2007 omgezet tot hoofd van de Vakgroep Theater en Schrijven. In 2009 is deze functie vanwege verandering in managementstructuur weer vervallen en ben ik weer gaan lesgeven. Per september 2012 wordt de Jeugdtheaterschool zelfstandig. Door bezuinigingsperikelen heeft de directie van het ICO de afdeling geschrapt en de docenten hebben besloten zelfstandig verder te gaan. De JTS wordt dan Jan Postema Jeugdtheaterschool.
 • Van 2004-2009 heb ik les gegeven bij Kunst en Cultuur Drenthe als dramaturg bij de WVC opleiding regisseur voor het amateur toneel.
 • In het voorjaar van 2008 heb ik lessen theatergeschiedenis en dramaturgie gegeven bij de Pabo opleiding van de Stenden Hogeschool in Groningen (invallen wegens ziekte)
 • Sinds 2008 geef ik incidenteel workshops dramaturgie bij de opleiding Kunst Theater Media van het Noorderpoortcollege
 • Van 1993- 2009  lezingen kijken naar toneel gegeven in samenwerking met de Stadsschouwburg (Grand Theatre) en het Kunstencentrum
 • 2011 Regie van de multiculturele voorstelling Bruine Bonen eb Kebab ism Vluchtelingenwerk, ICO olv Amina Mohammed. Een voorstelling met 40 jongeren.
 • Regie van de musical Straten in Gieten in mei 2012. Hierin speelden 40 amateur spelers met een klein orkest en koor.

Onderzoek

 • Van april '87 tot juli '88 heb ik gewerkt bij de Promotiewerkplaats voor vrouwen. Een van de initiatiefnemers tot het oprichten van deze werkplaats is Iteke Weeda. Vrouwen kunnen er werken aan hun proefschrift. Ik heb er gewerkt aan mijn onderzoeksvoorstel over het Oriëntalisme in Nederland.

Bibliotheek

 • Student-assistentschap van sept. '79 tot en met aug.'81 bij de Taakgroep Theaterwetenschap ten behoeve van de opbouw van de bibliotheek. Mijn werkzaamheden waren o.m. het archiveren  van tijdschriften op het gebied van dramaturgie en mediakunde, het samenstellen van een systematische catalogus voor Theaterwetenschap en het doen van bibliografisch onderzoek en literatuuronderzoek als ondersteuning bij het voorbereiden van de colleges.
 • Student-assistentschap van sept. ‘82 tot en met dec. ‘82 bij de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis ten behoeve van bibliotheekwerkzaamheden, het samenstellen van literatuurlijsten en archiefwerk.

Bestuur en Organisatie

 • Meegewerkt aan de organisatie van het congres ‘Geschiedenis en Bevrijding’ dat gehouden is op 14 en 15 mei '82. Hoofdthema van het congres was de emancipatorische geschiedschrijving.
 • Bestuurservaring opgedaan tijdens Vakgroepvergaderingen, als lid van het Dagelijks Bestuur van de Vakgroep Nieuwste Geschiedenis en als bestuurslid van een amateurtheatervereniging; daar was ik 3 jaar penningmeester.
 • Van dec. '83 tot jan '87 heb ik, op vrijwillige basis, gewerkt bij de Geschiedeniswinkel te Groningen. Mijn taken waren ondermeer het organiseren van lezingen, het begeleiden van groepen en bestuurswerk.
 • Binnen het kader van de Geschiedeniswinkel heb ik van dec. '83 tot en met maart '85 meegewerkt met GEHA (Grupo di Trabou Historia i Ensenansa Antiyano), de Antilliaanse werkgroep Antilliaanse geschiedenis en onderwijs. GEHA bestond uit Antilliaanse studenten/es die in Nederland studeerden en die zich verenigd hadden met het doel een congres over Antilliaaanse geschiedenis en Antilliaans onderwijs te organiseren, vanuit Antilliaans perspectief. Om tot een goede samenwerking te komen, heb ik Papiamentu geleerd. Deze taal beheers ik nu redelijk.
 • Binnen het kader van de Geschiedeniswinkel heb ik samen met de Anti Apartheidsbeweging Nederland, Black People in Holland Against Apartheid, Komitee Zuidelijk Afrika en AFdruk meegewerkt aan de organisatie van het seminar Nederland/Zuid-Afrika; Apartheid en Racisme, dat gehouden is op 25 januari '86.

Publicatie

 • Krämer, R. en A. Ros. Lekker anders ........ puur Oosters. 
  In: Groniek, nr 88, 1984.